Rookvrij

‘Generatie Rookvrij’ is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waarin kinderen en jongeren niet meer verleid worden om te beginnen met roken. Het doel van Gezondleven.be? Een eerste rookvrije generatie creëren. Ze willen dat alle Belgische kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien. Zodat we over 18 jaar (in 2037), als deze kinderen meerderjarig zijn, kunnen spreken over een eerste rookvrije generatie.

Wat is ‘Generatie Rookvrij’?

Als rookvrij de norm wordt, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving.

Toch wordt er vandaag op veel plekken waar kinderen en jongeren komen, nog steeds gerookt. Jong en oud, rokers en niet-rokers, met z’n allen kunnen we daar verandering in brengen. Op de routekaart en ontdek in welke omgevingen kinderen in de loop van hun leven opgroeien, en wat het zou betekenen als deze stuk voor stuk rookvrij waren. Want door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent.

En zo gaan we samen op weg naar een rookvrije toekomst voor de jeugd van vandaag. Meer hier over op: generatierookvrij.be. Daarbij geldt ook dat de ruimtes ventileren en isolatie hand in hand gaan.

Economische effecten

Daar in de loop der tijd niet-rokers plaatsen met rokers zijn gaan mijden is met name in cafés en bars een clientèle ontstaan waar bovengemiddeld wordt gerookt. Dit gegeven is door de tabaksindustrie gebruikt om aanzienlijke omzetverliezen voor de horecasector te voorspellen. De internationale consensus is dat er over het algemeen geen daling van de omzet is na een verbod. Dit zou zich laten verklaren doordat klanten die horecabezoek vermeden in verband met rookoverlast voor extra omzet zorgen en bestaande klanten die van hun rookverslaving af zijn meer te besteden hebben.

Andere effecten

Naast economische effecten van rookverboden worden ook andere gevolgen genoemd: geluidsoverlast, vervuiling van de straat en agressiviteit tegenover voorbijgangers door groepen buiten rokende cafébezoekers. De snelle toename van de toepassing van terrasverwarmers door een rookverbod zou ook de CO2-uitstoot sterk verhogen, volgens een bericht op de BBC-site van donderdag, 16 februari 2006. Een rookverbod in het openbaar vervoer zorgt voor een daling van blootstelling aan rook terwijl er kans is dat na een verbod op roken op recreatieve openbare plaatsen het rookgedrag zich verplaatst naar privé-ruimten waar niet-rokers, vooral kinderen, daar gevolgen van ondervinden. Een ander probleem dat is ontstaan door het rookverbod is de penetrante geur van transpiratie en andere lichaamseigen geuren. Ook verschilt het effect op rookverbod bij verschillende sociale groepen. Waar er een positief effect is bij welgestelde sociale kringen is er een negatief gezondheidseffect bij de arme sociale klasse. Na het rookverbod in Ierland merkte de officiële tabaksindustrie een omzetdaling van 10% wat op een daling van het rookgedrag wijst of een vlucht naar het grijze of illegale circuit.

Smirten

Op plaatsen waar een rookverbod werd ingesteld bleek dat er ook een positief effect voor de rokers kan ontstaan: Op de rookplek komt men met mensen in contact, die anders moeilijk bereikbaar aan de andere kant van de zaal zouden staan. Dit effect wordt smirten genoemd, een samentrekking van de Engelse werkwoorden to smoke en to flirt.

Meer hierover: nl.wikipedia.org

Go Top