In de horeca

Sinds 1 juli 2011 schrijft de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook voor dat alle horecazaken in België (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s) rookvrij moeten zijn. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten.

In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is.
  • De rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak.
  • Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer x 15m³/u).
  • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen.
  • Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat).
  • De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn.

Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open is.

De laatste jaren duiken veel waterpijp(shisha)bars op, wat de indruk zou kunnen wekken dat dit product niet onder het rookverbod valt. Dit klopt niet: zowel de roker als de uitbater kunnen worden vervolgd voor het roken van een waterpijp in een plaats waar het rookverbod geldt.

Het rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret, ongeacht of ze tabak bevat of niet.

Meer hierover: health.belgium.be

Go Top